Rijles in Utrecht

Disclaimer

Disclaimer voor www.utrechtse-rijschool.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.utrechtse-rijschool.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Rijschool OLA. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rijschool OLA is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Rijschool OLA en haar licentiegevers.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Rijschool OLA te mogen claimen of te veronderstellen.

Rijschool OLA streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Rijschool OLA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.utrechtse-rijschool.nl op deze pagina.

Autorijschool Ola snel en goedkoop binnen 2,5 maanden je rijbewijs B halen in Utrecht

adres rijschool ola
Marie Curielaan 38
3553 HV Utrecht
bel rijschool ola 06 14501090
Stuur een Whatsapp bericht naar Rijschool Ola Stuur een Whatsapp